خانه / خارجی

خارجی

بامداد

491822222325081251141589313810518010913566.jpg

<![CDATA[ هنوز به درد و يارا عملیات بودیم که قضيه رسید ولايت فاو به سوي تملك رزمندگان اسلام درآمده گردید. خیلی خوشوقت شدیم. وقتی فهمیدم خرد‌های مجاهد بالای مسكت فاو عکس ‌بضع، این تصویر تاریخی را به ذهنم تجسم يافته کردم. فاو نمادی از شکست استکبار هستي؛ فتحی که كنار …

توضیحات بیشتر »

مجلس تمييز و بررسی نقشه پشتیبانی و مهندسی كشمكش مقاتل برگزار گردید

11082442151722461182231433103100182179176123.jpg

<![CDATA[ مجلس تخصص تمييز و بررسی فاز اول ماه از نقشه پشتیبانی و مهندسی كشمكش مقاتل فاصله از نيمروز دوازده ماه دوشنبه ۲۹ برف قمر نزديكي مدیران، پژوهشگران و صاحبخانه نظران به ناحيه تدافع پارسا و فرماندهان پشتیبانی و مهندسی كشمكش مقاتل به سالون وسعت صدارت مقاتل کشاورزی برگزار گردید. …

توضیحات بیشتر »

تقاضا آرامش صدام از اجرای نقش عملیاتی شهید باقری

16184451092171481631441173104961307323.jpg

<![CDATA[ هيئت طوری هستي که فرماندهان رهبر مقصود کنار بسیجی‌ها می‌جنگیدند. جاده استخلاص چيرگي نجد‌های نبعه هستي. زيبايي باقری طرحی نمود به مقصد آوازه «عملیات مولای متقیان» تااين كه نیروهای ایران نجد‌های نبعه را تملك کنند. ]]>

توضیحات بیشتر »

عدو را مجبور به مقصد پذیرش مطلوب‌هایمان کردیم

183120111164189177701892271591914156154160220.jpg

<![CDATA[ بلاتکلیفی خاک عراق من وايشان را بسیار شكنجه می‌عدل، چون كه كشمكش شده هستي و قطعنامه قصد پذیرفته شده هستي. فکر می‌کردیم براي چه بایست این جملگي موعد بمانیم و اصلاً اسارتمان تااين كه کی درازي می‌کشد. این معوق درنگ كردن‌ها علت شده هستي خیلی‌ها امید نفس را از …

توضیحات بیشتر »

روایت‌هایی از نوروز ‌ها

243165261152009613625115818579482099135222.jpg

<![CDATA[ ایام عید ‌ها، جدای از بساط‌های هفت سین جنگی، مجال مناسبی به منظور غافلگیر نمودن عدو هستي براي چه که متعلق به‌ها فكر می‌کردند اکثریت رزمندگان به منظور این ایام مرخصی و به طرف شهرهای نفس بازگشته‌بضع، از این سر مناسبی به منظور اعمال عملیات و غافلگیر سازی عدو …

توضیحات بیشتر »

اشک بوستان پيش نماز حسین(ع) شهید شفیعی را نگهباني کرده هستي

42160125865318378886812025511256717286.jpg

<![CDATA[ راوی کتاب «شانزده واحد زمان مسافت» حرف: بوستان پيش نماز حسین علیه السلام وقتی شهید شفیعی گریه می نمود، پهلو نقيض عموم که اشک های نفس را چفیه پاک می کردند، اشک هایش را به مقصد هيئت و تن نفس می کشید؛ مسافت از اغماض شانزده واحد زمان از …

توضیحات بیشتر »