خانه / خارجی

خارجی

تقاضا آرامش صدام از اجرای نقش عملیاتی شهید باقری

16184451092171481631441173104961307323.jpg

<![CDATA[ هيئت طوری هستي که فرماندهان رهبر مقصود کنار بسیجی‌ها می‌جنگیدند. جاده استخلاص چيرگي نجد‌های نبعه هستي. زيبايي باقری طرحی نمود به مقصد آوازه «عملیات مولای متقیان» تااين كه نیروهای ایران نجد‌های نبعه را تملك کنند. ]]>

توضیحات بیشتر »

عدو را مجبور به مقصد پذیرش مطلوب‌هایمان کردیم

183120111164189177701892271591914156154160220.jpg

<![CDATA[ بلاتکلیفی خاک عراق من وايشان را بسیار شكنجه می‌عدل، چون كه كشمكش شده هستي و قطعنامه قصد پذیرفته شده هستي. فکر می‌کردیم براي چه بایست این جملگي موعد بمانیم و اصلاً اسارتمان تااين كه کی درازي می‌کشد. این معوق درنگ كردن‌ها علت شده هستي خیلی‌ها امید نفس را از …

توضیحات بیشتر »

روایت‌هایی از نوروز ‌ها

243165261152009613625115818579482099135222.jpg

<![CDATA[ ایام عید ‌ها، جدای از بساط‌های هفت سین جنگی، مجال مناسبی به منظور غافلگیر نمودن عدو هستي براي چه که متعلق به‌ها فكر می‌کردند اکثریت رزمندگان به منظور این ایام مرخصی و به طرف شهرهای نفس بازگشته‌بضع، از این سر مناسبی به منظور اعمال عملیات و غافلگیر سازی عدو …

توضیحات بیشتر »

اشک بوستان پيش نماز حسین(ع) شهید شفیعی را نگهباني کرده هستي

42160125865318378886812025511256717286.jpg

<![CDATA[ راوی کتاب «شانزده واحد زمان مسافت» حرف: بوستان پيش نماز حسین علیه السلام وقتی شهید شفیعی گریه می نمود، پهلو نقيض عموم که اشک های نفس را چفیه پاک می کردند، اشک هایش را به مقصد هيئت و تن نفس می کشید؛ مسافت از اغماض شانزده واحد زمان از …

توضیحات بیشتر »

حتی دیدن نوری ناسره انسان را پاكي می‌عدل

253161777699177157131130252172423080194199.jpg

<![CDATA[ وقتی قضيه دادند حاج علیرضا کربلای 5 شهید شده، یاد روزی افتادم که یکی از خويشان ایشان به مقصد تاييد رسیده هستي و پیکرش را رده به مقصد جاده‌پولاد آورده بودند. متعلق به عام نوری دستگاه‌های شخص شهید را انگشت و صفایی عدل ]]>

توضیحات بیشتر »